Free Joomla Template by Discount Justhost

Dėl mokesčio už ugdymą Plungės SRC mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Mėnesio kaina
1 Baidarių/kanojų irklavimas 6 Eur
2. Buriavimas 6 Eur
3. Dziudo 9 Eur
4.

Krepšinis (vaikinų)

Krepšinis (mergaičių)

9 Eur

8 Eur

5. Lengvoji atletika 6 Eur
6. Orientavimosi sportas 6 Eur
7. Regbis 8 Eur
8. Sunkioji atletika 6 Eur
9. Šachmatai 6 Eur
10. Tinklinis 8 Eur

 

 

Mokestis už ugdymą mokamas banke

MOKĖJIMO KVITE ARBA NURODYME BŪTINA UŽRAŠYTI
Gavėjas – „Plungės sporto ir rekreacijos centras"
Gavėjo kodas – 302776863
Bankas – AB DNB, b./k. 40100
Atsiskaitomoji sąskaita – LT944010043000497653
Mokėjimo paskirtis – (Mokinio vardas, pavardė, trenerio v., pavardė) – BŪTINAI

 

Informacija apie mokestį už ugdymą ar mokėjimą per „Perlo“ terminalus teikiama

Adresu – A. Vaišvilos g. 32, Plungė ( akad. A. Jucio pagr. mokykloje, II-as aukštas)
Mob. tel. 8-614-11666 ar žemiau nurodytu darbo laiku
Antradienis - 8.00val. – 12.00 val.
Trečiadienis – 8.00val .- 17.00 val.
Penktadienis – 8.00val.- 15.45 val.

PASTABOS:
- Mokesčio dydis už neformalųjį ugdymą:
6 eur per mėnesį - buriavimo, baidarių - kanojų irklavimo, orientavimosi sporto, sunkiosios atletikos, lengvosios atletikos ir šachmatų užsiėmimus.

8 eur per mėnesį – regbio, mergaičių tinklinio ir mergaičių krepšinio užsiėmimus.

9 eur per mėnesį – vaikinų krepšinio ir dziudo užsiėmimus.

- Mokestis už neformalųjį ugdymą mokamas už kiekvieną einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 15 dienos.
Tėvų pageidavimu, mokestis už neformalųjį ugdymą gali būti sumokėtas už visus mokslo metus.
-Mokesčio sumokėjimo kvitus saugoti iki mokslo metų pabaigos.